Debattartikel i Aftonbladet: Jag missbrukade spel – bolagen stod på kö

Spel om pengar är ett problem men det saknas riktlinjer för behandling när brukaren i fråga spelat bort allt.

Ett återkommande problem i detta är att spelmarknaden ser ett kommersiellt syfte i att få personer att hamna i ett beroende. Det ser vi i dag främst genom en väldigt aggressiv marknadsföring.

Marknad speglar sig i pengar och det får vi acceptera men i dagens läge speglar sig spelbolag i ett aktivt flöde av en sjukdom som kallas för beroende.

Philip Mårtensson

Nätverka

En kritisk syn på spelande

Genom att sprida information om spel och spelmissbruk, så strävar vi efter att andra personer ska få en djupare förståelse för att spel om pengar kan vara farligt för det personliga välmåendet.